Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Gezelschapsspellenclub Forum Heist houdt van alle nieuwsbriefontvangers voornaam, familienaam en e-mailadres bij. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en zullen in geen geval zonder toestemming aan derden worden doorgegeven. Indien je uitschrijft voor de nieuwsbrief en je hebt nooit onze club bezocht, dan worden al deze gegevens verwijderd.

Gezelschapsspellenclub Forum Heist is een feitelijke vereniging en houdt van alle leden en bezoekers naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer bij. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de interne werking en communicatie van de club en zullen in geen geval zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.

De verkregen informatie wordt permanent bijgehouden (ook na het verstrijken van een eventueel lidmaatschap en na het eerste bezoek) via een papieren invulformulier en/of in een elektronisch gegevensbestand dat beschermd is tegen oneigenlijk gebruik.

De verkregen informatie wordt bijgehouden met als doel een correct toegangs- en lidgeld te bepalen, en zal ook worden gebruikt bij het ontlenen van gezelschapsspellen uit de verzameling van de club. In dit geval zal ook worden bijgehouden welke spellen er zijn ontleend.

Alle door onze bezoekers en leden verstrekte informatie is enkel toegankelijk voor de bestuursleden van de vereniging en op aanvraag voor de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. In geval van een jaarlidmaatschap krijgt FORUM-Federatie vzw als overkoepelende organisatie van Forum Heist ook toegang tot de gegevens noodzakelijk voor het uitgeven van de lidkaart.

Op schriftelijk of mondeling verzoek kan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, na identiteitscontrole, een kopie verkrijgen van de gegevens zoals die zijn gekend bij de vereniging alsook wijzigingen in de persoonsgegevens aanbrengen.

Iedereen waarvan gegevens door ons werden geregistreerd heeft het recht om deze te laten verwijderen. Hiervoor kan men schriftelijk verzoek indienen bij de gezelschapsspellenclub. De contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden op http://forumfederatie.be/heist-o-d-berg.html.  Of te bereiken via het contactformulier of door een bestuurslid aan te spreken op een van de spelavonden. Bij een verwijdering van de persoonsgegevens zal in de plaats van de bestaande data enkel het rijksregisternummer worden bewaard. Dit nummer wordt bij toekomstige bezoeken gebruikt om het toegangsgeld te bepalen. Bij verwijdering uit het ledenbestand vervalt een eventueel actief jaarlidmaatschap.